Voor scholen

Ook binnen uw school zullen er kinderen zijn met motorische problemen. Dagelijks zien de leerkrachten de kinderen bewegen tijdens het buiten spelen, in de gymzaal of in de klas. Maar weet de leerkracht ook wanneer de motoriek leeftijdsadequaat is, en wanneer er extra hulp noodzakelijk is?

Motoriek in beweging biedt hiervoor contextgerichte zorg die past bij de nieuwe kaders van het passend onderwijs. Het kind wordt behandeld voor zijn/haar motoriek in een vertrouwde omgeving, en de leerkracht krijgt tips om het kind in de klas te begeleiden. Dit zorgt ervoor dat de nieuw aangeleerde motorische vaardigheden gemakkelijk en direct kunnen worden toegepast. De korte lijn tussen de therapeut, ouders/verzorgers en leerkracht zorgt voor snelle behandelresultaten. Daarbij wordt een leerkracht vaardiger in de signalering en ondersteuning van motorische problematiek.

Waarom op school en niet extern?

  • Vertrouwde omgeving voor het kind en ouders/verzorgers.
  • Het geoefende kan meteen ingezet worden door het kind, en dus functioneel.
  • De leerkracht kan het behandelplan in de klas ondersteunen (sneller resultaat), en wordt vaardiger in signalering, ondersteuning en preventie.
  • Kinderen zijn maar een half uur weg uit de klas in plaats van een halve dag.

Voordelen voor de school:

  • Geen kosten voor de school.
  • Een kinderoefentherapeut verbonden aan school vormt een goed visitekaartje naar ouders, en een mooie aanvulling op het passend onderwijs.
  • Expertise binnen de school gericht op de motoriek en leefstijl.
  • Aanvullende expertise gericht op schrijfonderwijs/methodes.
  • Ieder jaar afstellen van stoel/tafelhoogtes in de klassen.

Het enige dat wij van de school nodig hebben, is een ruimte voor de kinderoefentherapeut die geschikt is voor de specifieke motorische hulpvragen (denk aan het beschikbaar stellen van de speelzaal op een dagdeel in de week). Wanneer de zorg om een specifieke reden niet aan te bieden is op de onderwijslocatie (gebrek aan ruimte), kan er in overleg met de praktijk ook naar andere oplossingen gezocht worden.