De praktijk

Pluspraktijk

Hoogwaardige kwalitatieve Kinderoefentherapie praktijk

Motoriek in beweging staat sinds 2012 in de top 10 van goede , hoogwaardige kwalitatieve zorg binnen de Oefentherapie praktijken. De praktijk heeft hiervoor op 01-02-2012 de hoogste Plus status binnen de oefentherapeutische zorg bereikt.

Vergoedingen

Behandelingen Kinderoefentherapie worden vergoed vanuit de basisverzekering en aanvullende verzekering aan personen onder de 18 jaar. De minimale vergoeding bedraagt 18x op jaarbasis. Voor volwassen komt de vergoeding uit de aanvullende verzekering. Neem contact op met uw zorgverzekeraar voor meer informatie.

Samenwerkingspartners